Sabtu, 27 November 2010

Tanda Kecil Kiamat: Diutusnya Nabi Muhammad

Tanda Kecil Kiamat: Diutusnya Nabi Muhammad

Rasulullah bersabda:
“Aku diutus adalah bersamaan dengan kiamat seperti dua jariku ini”, dan Beliau mengisyaratkan dengan mengiringkan jari telunjuk dan jari tengahnya”.
(Hadis Riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, Anas dan Sahal bin Sa’ad)

Dalam riwayat lainnya Rasulullah bersabda : “Aku diutus bersamaan dengan kiamat, dan sungguh ia hampir saja mendahuluiku.”
(Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dan Ath Thabari dengan sand yang hasan dari haids Buraidah bin Hushaib)

Jadi, tanda kiamat kecil yang paling pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup dari segala Nabi dan Rasul, itu artinya umur dunia yang tersisa semakin sedikit sekali dibandingkan dengan umur dunia yang telah berlalu sesuai sabda Rasulullah:
“Masa dunia yang tersisa bagi umatku hanyalah seperti waktu yang tersisa dari suatu hari apabila shalat Ashar telah dilaksanakan”. (Hadist riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari ‘Abdullah bin ‘Umar melalui Mughirah bin hakim)

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah:
“Wahai Rasulullah, apakah Islam mempunyai batas akhir?” Rasulullah menjawab:”Ya”.
Ini adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ‘Abdurrazzaq dari ‘Alqamah Al Khuza’i.

Al Hafizh Ibn Hajar berkata; telah berkata Ad Dhahhaq: “Tanda kiamat yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad dan menjadi hikmah dari munculnya tanda kiamat pada masa awal adalah untuk memperingatkan orang-orang yang lalai dan mendorong mereka untuk bertobat dan bersiap sedia.”
(Lihat kitab Fathul Baari, kitab Ar Raqqaq, Juz 11)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Berkomentarlah dengan baik di Blog tanda kiamat ini